Hoitopaikan hakeminen


Kotipehkun päiväkoti on kaupungin palvelusetelipäiväkoti. Päivähoitopaikkaa haetaan suoraan päiväkodista.

Päivähoitopaikan saatuaan perhe hakee palveluseteliä Tampereen kaupungilta ennen päivähoidon aloitusta. Palvelusetelihakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella, joka löytyy kaupungin internetsivuiltaPalvelusetelin arvon määrittämiseksi perhe toimittaa tulotiedot kaupungille tai hyväksyy korkeimman maksun. Ennen päivähoidon aloitusta päiväkodissa tehdään perheen kanssa myös hoitosopimus.

Hakuvaiheessa kannattaa huomioida päiväkodin aukioloajat, että ne sopivat lapsen hoidontarpeeseen. Päiväkoti on auki ma-pe klo 7-17 .  Heinäkuussa toivomme vanhempien järjestävän lapsen hoidon ja silloin luonnollisesti heinäkuulta ei peritä hoitomaksua. Tarjoamme ainoastaan kokopäivähoitoa. Sopimuspäivähoitoa emme valitettavasti pysty tarjoamaan.

Palvelusetelistä

Palveluseteli tarkoittaa lain mukaan järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti (laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569, 3§). Päivähoidon palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, vaan se on harkinnanvarainen etuus. Perheen omavastuuosuus palvelusetelistä on tulosidonnainen. Palveluseteli ja omavastuuosuus ovat aina lapsikohtaisia. Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen, yksityisen hoidon tukeen, kotihoidontukeen eikä hakemaan mahdollista omavastuuosuutta toimeentulotukena. Palvelusetelin saanut huoltaja tekee palveluntuottajan kanssa kirjallisen hoitosopimuksen palvelun antamisesta. Tampereella otetaan palveluseteli käyttöön viidessä nykyisessä ostopalvelu-päiväkodissa 1.8.2013 alkaen (Lanula 12.4.2012, § 64). Palveluseteliperiaatteella toimivien palveluntuottajien kriteerit ja palvelusetelin myöntämisen perusteet on tarkemmin määritelty sääntökirjassa.

Palvelusetelistä saat tarkempaa tietoa Tampereen kaupungin sivuilta.