Varhaiskasvatussuunnitelma


Kotipehkun päiväkodissa lapset saavat kasvaa ja kehittyä omalla tahdilla. Tavoitteenamme on yhdessä kodin kanssa kasvattaa lapsista suvaitsevaisia ja omatoimisia kiireettömässä sekä leppoisassa ilmapiirissä. Ympäristökasvatuksella on toiminnassamme tärkeä rooli. Pyrimme ulkoilemaan ja liikkumaan metsässä niin paljon kuin mahdollista säällä kuin säällä. Vinkkejä haemme Luonnossa kotonaan-pedagogiikasta. Metsämörri-toiminta on ollut osa päiväkodin toimintaa jo syksystä 2011.

Meille tärkeitä asioita

 • Lapsella on aikaa leikkiä ja keskustella kiireettömästi välittömässä ja huumorintajuisessa ilmapiirissä.
 • Lapselle annetaan sopivassa suhteessa rajoja ja rakkautta. Syliin saa aina tulla.
 • Jokaisesta lapsesta tykätään omana itsenään ja persoonanaan.
 • Oma keittiö, leipominen.
 • Viikoittaiset metsäretket. Metsään tutustutaan tarinoiden avulla, aistihavaintoja käyttämällä, seikkailemalla, vaeltamalla metsässä, leikkien, tutkien ja eväsretkiä tehden.

Yhteistyö vanhempien kanssa

 • Kuunnellaan aidosti.
 • Arvostetaan toisiamme.
 • Vaihdetaan mielipiteitä.

Vanhemmat tuntevat omat lapsensa ja heillä on ensisijainen kasvatusvastuu. Päiväkoti tukee ja auttaa asiantuntemuksellaan heitä tärkeässä tehtävässään.

Varhaiskasvatuksen suunnitteleminen ja arviointi

 • Varhaiskasvatuksen pohjana on Tampereen kaupungin sekä päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma.
 • Tarkemmissa suunnitelmissa otetaan huomioon vanhempien palautteet sekä lapsiryhmän tarpeet.
 • Muutamme ja tarkastelemme suunnitelmia tarpeen vaatiessa.

Varhaiskasvatuksen toteuttaminen

 • Oppiminen on lapselle luontaista. Lapsille annetaan puitteet ja lupa touhuta erilaisten asioiden parissa. Lapsi oppiikin mieluiten ja parhaiten itse tekemällä ja kokemalla.
 • Lapsien kanssa keskustellaan, kuunnellaan ja huomioidaan mielipiteitä. Myös lasten omia toiveita pyritään täyttämään.
 • Pyritään luomaan kiireetön ja huumorintajuinen ilmapiiri.
 • Kasvatetaan yhdessä vanhempien kanssa kuunnellen sekä huomioiden heidän tavat, toiveet ja ideat.

Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa

 • Otetaan huomioon lapsen kasvun ja kehityksen erityiset tarpeet.
 • Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana on vanhempien ja kasvatus- henkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Varhaiskasvatuslaki 2015)
 • Käytettävissämme on myös Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Kulttuurimme monipuolisuus ja kansainvälisyys

 • Huomioimme ja kunnioitamme lapsen omaa kulttuuritaustaa
 • Tuemme kotoutumisessa ja tutustumisessa suomalaiseen kulttuuriin ja kieleen.
 • Opetamme kaikkia lapsia kunnioittamaan muita kulttuureja ja erilaisia ihmisiä ja tapoja.